Οι κανόνες Incoterms ή Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες  είναι μια σειρά προκαθορισμένων
εμπορικών όρων οι οποίοι θεσπίστηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και χρησιμοποιούνται ευρέως
στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές ή στις διαδικασίες για δημόσιες
συμβάσεις. Με μια σειρά από τρία γράμματα εμπορικών όρων που σχετίζονται με κοινές πρακτικές συμβολαίων πωλήσεων,
οι κανόνες Incoterms προορίζονται κυρίως για να ξεκαθαρίζονται  με σαφήνεια τα καθήκοντα,
το κόστος και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μεταφορά και την παράδοση των εμπορευμάτων. Ελέγξτε το παρακάτω διάγραμμα για περισσότερες πληροφορίες.